Audyt komunikacyjny w Twojej Firmie

Cena: 2500 netto

 

Usługa: ocena efektywności i działań komunikacji PR w Twojej firmie.
Analiza dotyczy działań strategicznych firmy, szans i zagrożeń, ilości i jakości kontentu komunikacyjnego, sposobów działania firmy w obszarze komunikacji.

Rezultat: audyt zakończy się przedstawianiem zarządowi rekomendacji zmian oraz koncepcji wdrożenia zmian.

Opis:
Audyt komunikacyjny PR obejmuje analizę zasobów i dokumentów strategicznych pod kątem celów oraz zgodności działań:

Analizę istniejących dokumentów strategicznych w firmie:
– Strategię firmy;
– Strategię marketingową;
– Strategię komunikacyjną;
– Plany działań komunikacyjnych;
– Strategię komunikacji w sytuacji kryzysu;
– Realizowane projekty komunikacyjne i ich efektywność;
– Rodzaje kontentu komunikacyjnego realizowanego przez firmę;
– Narzędzia komunikacji dedykowane do grup docelowych;
– Zasoby ludzkie i techniczne dedykowane do realizacji założeń strategii komunikacyjnej;
W przypadku braku dokumentacji analizujemy zagrożenia i rekomendujemy opracowanie dokumentów strategicznych skorelowanych z planami działania, zakładanym budżetem i harmonogramami.

Audyt działań komunikacji zewnętrznej:
– Projekty medialne;
– Eventy;
– Wydarzenia inicjowane przez firmę;
– Relacje z mediami;
– Komunikacja wizualna (rodzaje kontentu, dystrybucja, zasięg, realizacja założonych celów komunikacyjnych);
– Aktywność w mediach;
– Aktywność w social mediach;
– Aktywność w grupach kluczowych interesariuszy:
– Aktywność public affairs;
– Analiza grup interesariuszy angażowanych w procesy komunikacji firmy.
– Wykorzystywane kanały komunikacji dotarcia do grup interesariuszy.
– Wyniki efektywności projektów komunikacji: zasięg i mierniki badania efektywności komunikacji.

Wykonanie usługi poprzedzone jest konsultacją. Termin rozpoczęcia realizacji usługi do uzgodnienia.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Usługa wspierana przez Platformę Usług Zarządczych seevenee.com

 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie usługi: 

ROBERT KAZIMIERSKI

Menadżer, mentor, ekspert ds. zarządzania marketingowego, zarządzania strategicznego, zarządzania komunikacją. Specjalista ds. komercjalizacji, modeli biznesowych, wdrażania innowacji a także ds. audytów komunikacyjnych i biznesowych oraz restrukturyzacji komunikacji w firmach. Twórca innowacyjnych projektów biznesowych z zakresu mediów, reklamy, energetyki. Doradca ds. strategii informacyjnych w agencjach rządowych RP. Szkolił komunikacyjne przedstawicieli wielu branż i zawodów, od menadżerów po najważniejsze osoby w państwie. Były dziennikarz, producent telewizyjny, menadżer mediów. Pracował m.in. dla TVP1, TVP2, Polsat, TVN24, TVN Turbo oraz zagranicznych stacji.
Technik budowy płatowców, absolwent Zarządzania Firmą Europejską w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Bezpieczeństwa Energetycznego w Collegium Civitas.