Supervising

Opieka konsultacyjna (opcjonalnie) uruchomiona na życzenie Klienta. Dotyczy prawidłowego i efektywnego wdrażania zmian założonych podczas wcześniejszych spotkań konsultacyjnych (komunikacja w przedsiębiorstwie). Dotyczy struktur organizacyjnych zasad indywidualnej komunikacji wewnętrznej w firmie, prawidłowego wprowadzenia wszystkich decyzji biznesowych Właściciela etc.  Obejmuje 16 godzin kontrolnych miesięcznie (2 pełne dni po 8 h). Supervising przeprowadzają na terenie obiektu konsultanci zewnętrzni biorący udział w budowie nowych struktur. 

Cena naliczana miesięcznie za pierwszy miesiąc usługi i 4000 zł netto za każdy kolejny miesiąc usługi pod warunkiem, że kolejne miesiące będą kontynuowane bez przerwy.  Długość opieki miesięcznej ustala Właściciel obiektu. Cena dotyczy każdego kolejnego rozpoczętego miesiąca supervisingu (usługa nie jest dostępna we wszystkich modułach wdrożeniowych).

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.