Audyt strategiczny

Cena: 2500 netto

 

Usługa:  Audyt kierunków działania i rozwoju przedsiębiorstwa; 

Rezultat: Audyt zakończy się przedstawianiem zarządowi raportu i rekomendacji zmian oraz koncepcji wdrożenia.

Opis:
W przedsiębiorstwach i instytucjach badamy, na ile ich dokumenty (strategie, biznesplany, plany działania), procedury i kompetencje pracowników odpowiadają wyzwaniom przyszłości a konkretnie w jakim stopniu wspierają one realizację celów strategicznych.

Obejmuje to zarówno przebieg procesów biznesowych jak i funkcje wsparcia, czyli obszar kadrowy, obszar finansowy, obszar logistyki, marketingu, komunikacji itp.

Rekomendacje audytu strategicznego prowadzą do wskazania rozwiązań gdzie wszystkie działania nakierowane są na realizację strategii. Nazywamy to koncentracją strategiczną.


Jak przebiega audyt strategiczny?

Weryfikujemy na ile dokumenty strategiczne oraz metody i procesy ich tworzenia stanowią wsparcie w realizacji długoterminowych celów strategicznych. Badamy elastyczność działania organizacji, zdolność do aktywnego monitorowania otoczenia w poszukiwaniu nowych szans i zagrożeń, a także świadomego kształtowania przyszłości w kontekście scenariuszy i perspektyw rozwoju danej branży.

 
Zazwyczaj audyt strategiczny obejmuje także pracowników organizacji, bez których nie da się zrealizować,  nawet najlepiej przygotowanych planów.
Dlatego warto upewnić się, że pracownicy różnych szczebli posiadają kompetencje, dzięki którym będą stanowili istotne wsparcie, a nie wąskie gardło dla planów strategicznych organizacji.

Wykonanie usługi poprzedzone jest konsultacją. Termin rozpoczęcia realizacji usługi do uzgodnienia.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Usługa wspierana przez Platformę Usług Zarządczych seevenee.com

 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie usługi: 

ROBERT KAZIMIERSKI

Menadżer, mentor, ekspert ds. zarządzania marketingowego, zarządzania strategicznego, zarządzania komunikacją. Specjalista ds. komercjalizacji, modeli biznesowych, wdrażania innowacji a także ds. audytów komunikacyjnych i biznesowych oraz restrukturyzacji komunikacji w firmach. Twórca innowacyjnych projektów biznesowych z zakresu mediów, reklamy, energetyki. Doradca ds. strategii informacyjnych w agencjach rządowych RP. Szkolił komunikacyjne przedstawicieli wielu branż i zawodów, od menadżerów po najważniejsze osoby w państwie. Były dziennikarz, producent telewizyjny, menadżer mediów. Pracował m.in. dla TVP1, TVP2, Polsat, TVN24, TVN Turbo oraz zagranicznych stacji.
Technik budowy płatowców, absolwent Zarządzania Firmą Europejską w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Bezpieczeństwa Energetycznego w Collegium Civitas.