Analizy SWOT

Cena: 900 netto

 

Usługa: Przeprowadzenie analizy (projektu, produktu, lokalizacji) o następującej strukturze:
Mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę,
Słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę,
Szanse: wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany,
Zagrożenia: wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

Rezultat: Usługa zakończy się przedstawianiem zarządowi wyników analizy oraz rekomendacji zmian i koncepcji wdrożenia.

Opis: Analiza SWOT jest heurystyczną techniką służąca do porządkowania i analizy informacji. Jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia organizacji, a także analizy projektu czy rozwiązania biznesowego. Jest stosowana jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Pozwala wykorzystać zgromadzone informacje do opracowania strategii działania opartej na silnych stronach i szansach, przy jednoczesnym eliminowaniu bądź ograniczaniu słabych stron i zagrożeń.

Wykonanie usługi poprzedzone jest konsultacją. Termin rozpoczęcia realizacji usługi do uzgodnienia.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Usługa wspierana przez Platformę Usług Zarządczych seevenee.com

 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie usługi: 

ROBERT KAZIMIERSKI

Menadżer, mentor, ekspert ds. zarządzania marketingowego, zarządzania strategicznego, zarządzania komunikacją. Specjalista ds. komercjalizacji, modeli biznesowych, wdrażania innowacji a także ds. audytów komunikacyjnych i biznesowych oraz restrukturyzacji komunikacji w firmach. Twórca innowacyjnych projektów biznesowych z zakresu mediów, reklamy, energetyki. Doradca ds. strategii informacyjnych w agencjach rządowych RP. Szkolił komunikacyjne przedstawicieli wielu branż i zawodów, od menadżerów po najważniejsze osoby w państwie. Były dziennikarz, producent telewizyjny, menadżer mediów. Pracował m.in. dla TVP1, TVP2, Polsat, TVN24, TVN Turbo oraz zagranicznych stacji.
Technik budowy płatowców, absolwent Zarządzania Firmą Europejską w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Bezpieczeństwa Energetycznego w Collegium Civitas.