Menedżer, kucharz, podcaster, ekspert HoReCa z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów gastronomicznych w Polsce i Wielkiej
Brytanii. Autor popularnego kalkulatora Zysków i Strat dla Gastronomii. Specjalista w zakresie zarządzania podmiotami żywienia zbiorowego. Autor wielu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania stratami oraz twórca Finansów w Gastronomii. Zajmuje się szkoleniami dla restauratorów, w trakcie których dzieli się swoją wiedzą z zakresu zarządzania finansami w gastronomii oraz budowania struktur pracowniczych.

Jest pomysłodawcą i autorem Podcastu Gastronomicznego, w którym rozmawia z gośćmi o ich gastronomicznych przygodach, marzeniach i pasjach. W wolnym czasie tworzy Kalkulatory Gastronomiczne, oraz narzędzia pomocne w pracy managera i szefa kuchni, więcej na: finansewgastronomii.pl