Trener, Tutor, Coach

Dyrektor Niepublicznego Centrum Kształcenia ,,EDUKATOR”

Rektor Uczelni Lingwistyczno –Technicznej

 

Doktor nauk humanistycznych, anglistka, rusycystka, założycielka Uczelni Lingwistyczno-Technicznej. Od 20 lat założycielka i Dyrektor Niepublicznego Centrum Kształcenia ,,EDUKATOR”, a od 1 października 2017 r. Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej współpracującej z uniwersytetami w Kazachstanie, Białorusi i na Ukrainie. Akredytowany trener, tutor, coach. Posiada bogate doświadczenie pedagogiczne w pracy z osobami dorosłymi. W swoim dorobku naukowym ma wiele publikacji (artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach polskich i zagranicznych, współredaktorka serii wydawniczej humanistica21). Aktywnie uczestniczy w konferencjach polskich i zagranicznych poświęconych osobie dorosłej i jej edukacji. 

Zainteresowania i pasje: podróże i taniec klasyczny.