Ukończyłam studia w Wyższej Szkole Finansów i Bankowości kierunek Zarządzanie i Marketing. Od 28 lat zajmuję się doradztwem oraz strategią marketingową firm, ma doświadczenie w branży spożywczej, finansowej, dóbr konsumenckich, energetyki, budowlanej, start-up.

Jako właściciel firmy reklamowej byłam odpowiedzialna, za opracowanie strategii wizerunkowych, opracowanie oraz implementację strategii marketingowych i PR, opracowanie i zarządzanie planami budżetowymi działań marketingowych.

Byłam wiceprezesem spółki QuantumSHM, oraz partnerem w polsko-brytyjskiej firmie Luxous ltd. Jestem prezesem Związku Pracodawców Społecznie Odpowiedzialnych oraz dyrektorem zarządzającym w Akademii Praktyk Gastronomicznych i Hotelarskich.

Wydałam kwartalnik „Przewodnik Budowlany”, książkę o tematyce Dolnego Śląska „Dusza Miasta”, a w roku 2019 wydałam książkę „Owoc doskonały”, wersja angielska „Perfect Fruit”. Ukończyłam liczne kursy z zakresu ochrony praw autorskich, kurs CSR organizowany przez Szkołę Głowna Handlowa SGH, kurs zarzadzanie produktem organizowany przez UE, kurs wystąpień publicznych. Moje zainteresowania to: żeglarstwo, narciarstwo, podróże, innowacje.