25 lat pracowałam w bankach jako menager wysokiego szczebla, zarządzając sprzedażą, ludźmi i oddziałami. Współpracowałam z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Zawsze kierowałam się etyką i wyszukiwaniem najlepszych rozwiązań dla klientów.

Od 7 lat prowadzę własny biznes i dalej wspieram firmy w rozwoju.  Daję kompleksowe rozwiązania, które z jednej strony rozwijają firmy, z drugiej zaś dają oszczędności  i optymalizacje biznesów.

Od kilku miesięcy zajmuję się zieloną energią  dającą oszczędności firmom i prestiż.

Moje unikatowe rozwiązanie instalacji  fotowoltaicznej w abonamencie jest jedyne na rynku, gdzie firma bez angażowania własnych środków finansowych ma możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej.