Bartosz Firmowski połączył 10 lat praktyki gastronomicznej w Wielkiej Brytanii i Polsce z wiedzą ekonomiczną oraz logistyczną nabytą na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizuje się w weryfikacji wskaźników biznesowych biznesów gastronomicznych oraz efektywnym zarządzaniem i kontrolą gospodarki magazynowej.

Jest współtwórcą platformy No Spoilers, która pomaga profesjonalistom branży gastronomicznej i hotelarskiej redukować straty i osiągać zakładany zysk.