Od 15 lat niezależny przedsiębiorca i doradca w prowadzeniu finansów operacyjnych. Przez ostatnie 12 lat jest praktykiem rozliczeń finansowych dedykowanych do gastronomii.  Na co dzień Aneta odpowiada za rozliczenia finansowe 6 restauracji i barów pod marką The Legendary Jack's Bar & Restaurant.

Służy pomocą i praktyczną wiedzą w zakresie  obliczania, w relacji do prognozowanych i realizowanych obrotów restauracji, następujących kosztów:
- Food&Beverages,
- HR (kosztów personalnych),
- chemii,
- i innych wydatków.

Ponadto Aneta posiada wiedzę z zakresu prostych mechanizmów rozliczania kasy gotówkowej, dziennego raportowania przychodów i efektywności pracy personelu vs. osiągane obroty przez lokal. Wszystkie stosowane przez Anetę rozwiązania pozwalają właścicielowi lokalu nawigować wyniki w trybie dziennym, bez konieczności codziennej obecności w lokalu i prognozować wynik każdego miesiąca kalendarzowego zarówno w linii przychodów (obrotów) jak i kosztów. 

Aneta stosuje metodologię kluczowych wskaźników rozwoju Twojego biznesu (tzw. Key Performance Indicators), których stosowanie jest skutecznym narzędziem oceny rentowności i opłacalności Twojego biznesu. Przy zastosowaniu metodologii KPI's i po analizie obecnie prowadzonego przez Ciebie biznesu otrzymasz pełną wiedzę o Twoim biznesie pod kątem jego opłacalności, płynności finansowej, zarządzania gotówką i osiąganego zysku.